ભારતીય ટીમે મેદાનમાં અને Memersએ ટ્વિટર પર ઓસ્ટ્રેલીયાને ધોયું, જુઓ થોડા Memes

ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયાને તેની જ ઘરતી ઉપર 2-1થી હરાવીને એક નવો ઈતિહાસ રચ્યો. ભારતની જીત બાદ ટ્વિટર પર જાણે મિમ્સનું ઘોડાપૂર આવી ગયું. માણો કેટલાક મિમ્સ.

  • tv9 webdesk37
  • Published On - 16:10 PM, 19 Jan 2021
1/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
2/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
3/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
4/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
5/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
6/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
7/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
8/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
9/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
10/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
11/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
12/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
13/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
14/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
15/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
16/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
17/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
18/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
19/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.
20/20
ટ્વિટર પર ફેન્સે મિમ્સ શેર કરીને જીતની કરી ઉજવણી.