કોરોના રસીકરણના ત્રીજા તબક્કામાં રાજ્યમાં 50 વર્ષથી વધુ વયના લોકોને અપાશે રસી

ગુજરાતમાં કોરોના રસીકરણ ફૂલ સ્પીડમાં આગળ વધી રહ્યું છે. રાજ્યમાં ત્રીજા તબક્કામાં 28 હજાર સેન્ટર પરથી લોકોને રસી આપવામાં આવશે. કોરોના રસીકરણના ત્રીજા તબક્કામાં 50 વર્ષથી વધુ વયના 1 કરોડ 5 લાખ લોકોને ડેટા તૈયાર છે.

  • TV9 Webdesk13
  • Published On - 10:50 AM, 22 Feb 2021
Gujarat prepared for third phase of Covid vaccination drive
Corona Vaccination

ગુજરાતમાં કોરોના રસીકરણ ફૂલ સ્પીડમાં આગળ વધી રહ્યું છે. રાજ્યમાં ત્રીજા તબક્કામાં 28 હજાર સેન્ટર પરથી લોકોને રસી આપવામાં આવશે. કોરોના રસીકરણના ત્રીજા તબક્કામાં 50 વર્ષથી વધુ વયના 1 કરોડ 5 લાખ લોકોને ડેટા તૈયાર છે. કેન્દ્ર સરકાર તારીખોની જાહેરાત કરે તે બાદ લોકોને રસી આપવામાં આવશે.